Site Logotype

Cenník

Prosím nájdite si službu, o ktorú máte záujem
a kliknite pre zobrazenie cenníka. 

Laserové služby

(Laser treatment services)

AKCIA na kombinácie lokalít ACTIONS For site combinations Cena za 1 ošetrenie / Price for 1 treatment
horná pera + brada upper lip + chin 35.00 €
bikiny normál + podpazušie bikini normal + armpits 55.00 €
bikiny zúžené + podpazušie bikini taper + armpits 60.00 €
bikiny zúžené + intim bikini taper + intim area 70.00 €
Brazil komplet (bikiny zúžené + intim + análna oblasť) full brazilian 80.00 €
Brazil komplet (bikiny zúžené + intim + análna oblasť) + podpazušie full brazilian + armpits 90.00 €
celé nohy whole legs 190.00 €
chrbát + ramená + šija back + shoulders + neck 200.00 €
CENNÍK ŽENY - lokalita INTRODUCTORY PRICE LIST WOMEN - location Cena za 1 ošetrenie Price for 1 treatment
horná pera upper lip 20.00 €
brada chin 20.00 €
podbradok jowl 20.00 €
podbradok + časť krku jowl + neck 25.00 €
podpazušie armpits 20.00 €
predkolenia lower legs 90.00 €
celá tvár whole face 50.00 €
celá tvár + krk whole face + neck 60.00 €
krk neck 25.00 €
líca cheeks 25.00 €
bokombrady sideburns 20.00 €
bradavky areola 20.00 €
krížová oblasť lower back area 30.00 €
bikiny normál bikini normal 45.00 €
bikiny zúžené bikini taper 50.00 €
intim intimate area 25.00 €
anál anus part 25.00 €
sedacia časť buttocks 50.00 €
predlaktia forearms 60.00 €
celé horné končatiny upper limbs 70.00 €
stehná thighs 120.00 €
vnútorné a zadné stehná inner and back of thighs 70.00 €
vnútorne alebo zadné stehná inner or back of thighs 50.00 €
celé nohy whole legs 190.00 €
brucho (hrudník do 500 pulzov) abdomen (chest to 500 Impulses) 50.00 €
linea alba (línia pod pupkom) linea alba 20.00 €
 CENNÍK MUŽI - lokalita INTRODUCTORY PRICE LIST MEN - localities Cena za 1 ošetrenie Price for 1 treatment
podpazušie armpits 20.00 €
ušnice ears 20.00 €
nosné dierky nostrils 20.00 €
hrudník chest 80.00 €
brucho abdomen 80.00 €
ramená shoulders 60.00 €
krk / šija neck 30.00 €
celý chrbát back 150.00 €
predlaktia forearms 70.00 €
celé horné končatiny upper limbs 80.00 €
celé nohy whole legs 220.00 €
bikiny zúžené bikini taper 60.00 €
zadná sedacia časť buttocks 60.00 €

PRINÁŠAME VÁM JEDINEČNÝ PERSONALIZOVANÝ SYSTÉM VERNOSTNÝCH ZLIAV, ZOHĽADŇUJÚCI INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP KU KAŽDÉMU KLIENTOVI.

Vážime si Vašu vernosť, ktorú nám dlhoročne zachovávate, a chceme ju odmeniť. Kedy je možné uplatniť vernostný cenník laserovej epilácie?
 • Ak je u klienta potrebných viac ako 7 ošetrení rovnakej lokality (vačšinou oblasti na tvári, kde je potrebná pravidelná starostlivosť, hoci v postupne predlžujúcich sa intervaloch).
 • Pri bodových zvyškových nálezoch – tzv. údržbových ošetreniach – neošetruje sa celá plocha, ale iba ojedinele vyrastajúce chlpy.
Vernostná cena je nevymáhateľná, dohodne sa vopred pred ošetrením. Klientom z iných centier vernostnú cenu poskytujeme len po individuálnom posúdení a len pri zvyškových nálezoch.
VERNOSTNÝ CENNÍK lokalita LOYALTY PRICE LIST localities Cena za 1 ošetrenie Price for 1 treatment
horná pera + brada upper lip + chin € 25,00
horná pera upper lip € 15,00
brada chin € 15,00
podbradok jowl € 15,00
podbradok + časť krku jowl + neck € 20,00
krk neck € 20,00
líca cheeks € 20,00
bokombady sideburns € 15,00
celá tvár whole face € 35,00
celá tvár + krk whole face + neck € 40,00
podpazušie armpits € 15,00
bradavky areola € 15,00
brucho ( hrudník do 500 pulzov ) abdomen ( chest to 500 Impulses ) € 40,00
linea alba ( línia pod pupkom ) linea alba € 15,00
bikiny normál bikiny normal € 25,00
bikiny zúžené bikiny taper € 35,00
intim intimate area € 20,00
anál anus part € 20,00
krížová oblasť lower back area € 25,00
sedacia časť buttocks € 35,00
predlaktia forearms € 45,00
celé horné končatiny upper limbs € 55,00
predkolenia lower legs € 60,00
stehná thighs € 80,00
vnútorne a zadné stehná inner and back of thighs € 55,00
vnútorne alebo zadné stehná inner or back thighs € 40,00
celé nohy whole legs € 120,00
intim + anál intimate area + anus part € 30,00
intim + anál + podpazušie intimate area + anus part + armpits € 40,00
bikiny normál + podpazušie bikini normal + armpits € 40,00
bikiny zúžené + podpazušie bikini taper + armpits € 45,00
bikiny zúžené + intim bikini taper + intim area € 50,00
Brazil komplet (bikiny + intim + anál) full brazilian (bikini + intimate area + anus part) € 60,00
Brazil komplet (bikiny + intim + anál + podpazušie) full brazilian (bikini + intimate area + anus part + armpits) € 65,00
celý chrbát + krk + ramená back + shoulders + neck € 200,00

Ošetrenia podľa zbytkových nálezov

Treatment according to the regrow hairs 

Cena / Price

Do 50 pulzov 

Up to 50 pulses

15.00 €

50-100 pulzov 

50-100 pulses

20.00 €

100-300 pulzov 

100-300 pulses

40.00 €

300-500 pulzov 

300-500 pulses

60.00 €

Každých dalších začatých 200 pulzov nad 500 pulzov 

Over 500 pulses - for every additional 200 pulses 

+ 10.00 €

Lokalita/ veľkost tetovania

Localities / size of Tattoo  

Cena / Price

Obočie 

Eybrows

Akcia 75.00 €

do veľkosti 4x4cm

to size 4x4cm

40.00 €

do veľkosti 6x6cm 

to size 6x6cm

60.00 €

do veľkosti 8x8cm

to size 8x8cm

80.00 €

do veľkosti 10x10cm

to size 10x10cm

100.00 €

väčšie tetovania po individuálnej (telefonickej/mailovej) konzultácii

bigger Tattoo after individual (Telephone/email) consultation

 

* Cenník na základe ktorého môže klient orientačne vychádzať. Tetovania klientov sú individuálne a taktiež pristupujeme aj k cene odstraňovania. Cenu prispôsobujeme veľkosti, ale zároveň aj tomu, či ide len o linky tetovania, alebo sa jedná o celú vyfarbovanú plochu. Preto ak Vás zaujíma presnejšia cena odstraňovania, je ideálne sa telefonicky (+421911 588 098), alebo emailom (robo.somedea@gmail.com) informovať. 

** odstraňujeme všetky farby, vrátane zelenej, modrej, tyrkisovej a fialovej/purpurovej ! 

CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
1. ošetrenie celá tvár1. treatment whole face60.00 €
Ošetrenie pigmentového fľaku do 50 pulzov Pigment spot treatment up to 50 pulses 25.00 €

Kozmetické ošetrenia

(Cosmetic treatment services)

4. krokové ošetrenia /4 STEPS/

Názov / čas / popis ošetrenia  Name / time / descripton  Cena /
Price 

BASIC /60min/
Čistenie a exfoliácia

 • Vortex peeling, manuálne čistenie do 5 min
 • Vortex  extrakcia
 • Vortex hydratácia, maska

BASIC /60 mins/ Cleansing and exfoliation

 • Vortex peeling, manual cleansing up to 5 mins
 • Vortex extraction
 • Vortex hydratation, face mask
50.00 €

DETOX/75 min/
Lymfodrenáž tváre

 • Čistenie a exfoliácia
 • Vortex peeling, manuálne čistenie do 5 min
 • Vortex extrakcia
 • Vortex hydratácia, maska

DETOX /75 mins/

Face lymphatic drainage

 • Cealnsing and exfoliation
 • Vortex peeling, manual cleansing up to 5 mins
 • Vortex extraction
 • Vortex Fydratation, face mask
60.00 €

CLEARSKIN /60 min/
Čistenie a exfoliácia

 • Vortex peeling, manuálne čistenie do 5 min
 • Vortex extrakcia
 • Bloomea, maska 

CLEARSKIN /60 mins/

Cleansing and exfoliation

 • Vortex peeling, manual cleansing up to 5 mins
 • Vortex extraction
 • Bloomea, face mask
75.00 €

Antiakné /75 min /
Lymfodrenáž, čistenie a exfoliácia 

 • Vortex peeling, maska na zmäkčenie pokožky, manuálne čistenie 15 minut
 • Vortex extrakcia
 • Vortex hydratácia, maska 

Anti-acne /75mins/

Face lymphatic drainage, cleansing and exfoliation

 • Vortex peeling, skin-softening face mask manual cleansing up to 15 mins
 • Vortex extraction
 • Vortex hydratation, face mask
75.00 €

Antiakné intensive /90 min/
Lymfodrenáž, čistenie a exfoliácia 

 • Vortex peeling, maska na zmäkčenie pokožky, manuálne čistenie 30 minut
 • Vortex extrakcia
 • Vortex hydratácia, maska

Anti-acne /90mins/

Face lymphatic drainage, cleansing and exfoliation

 • Vortex peeling, skin-softening face mask manual cleansing up to 30 mins
 • Vortex extraction
 • Vortex hydratation, face mask
80.00 €

5. krokové ošetrenia /5 STEPS/

Názov / čas / popis ošetrenia  Name / time / descripton  Cena /
Price 

BASIC /60 min/   
Čistenie a exfoliácia

Vortex peeling, manuálne čistenie do 5 min

Vortex extrakcia

Booster - Peptidy

Vortex hydratácia, LED terapia, maska                     

Anti-acne intensive /90 mins/ Face lymphatic drainage, cleansing and exfoliation

 • Vortex peeling, skin-softening face mask manual cleansing up to 30 mins
 • Vortex extraction
 • Vortex hydratation, face mask
60.00 €

RELAX /75 min/
Lymfodrenáž, čistenie a exfoliácia

 • Vortex peeling, manuálne čistenie do 5 min
 • Vortex extrakcia
 • Booster - Peptidy
 • Vortex hydratácia, LED terapia, maska

RELAX /75 mins/ Face lymphatic drainage, cleansing and exfoliation

 • Vortex peeling
 • Manual cleansing up to 5 mins
 • Vortex extraction
 • Booster – peptides
 • Vortex hydratation, LED light therapy, face mask
70.00 €

LUXURY /90 min/
Lymfodrenáž, čistenie a exfoliácia 

 • Glysall peeling, manuálne čistenie do 5 min
 • Vortex extrakcia
 • Booster - Nassiff MD Hydraglukan
 • Vortex hydratácia, LED terapia, maska

LUXURY /90 mins/ Face lymphatic drainage, cleansing and exfoliation

 • Gylsall peeling
 • Manual cleansing up to 5 mins
 • Vortex extraction
 • Booster – Nassiff, MD Hydraglucan
 • Vortex hydratation, LED light therapy, face mask
100.00 €
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
Ošetrenie tváre / krku / dekoltu – 1 lokalita
(jazvy po akné , vrásky , nerovnosti pleti , pigmentácié , rozšírené póry)
Treatment of face / neck /neckline – 1 locality (acne scarfs, wrinkles, inequality of skin, pigmentations, enlarged pores70.00 €
Ošetrenie strií na tele – 1 lokalita = veľkosť dvoch dlaníTreatment of body streches – 1 locality = size of 2 palms70.00 €
Ošetrenie jazvy – podľa veľkostiTreatment of scarfs – depends on sizeod 30.00 €
OŠETRENIE CLEARSKIN = HYDRAFACIAL MD + BLOOMEA Paris
( zmäkčenie pleti + odsatie odumretých buniek + hĺbkové manuálne čistenie + odsatie pórov + BLOOMEA Radiance + aplikácia masky )
CLEARSKIN TREATMENT = HYDRAFACIAL MD + BLOOMEA Paris (skin softening + suction of dead cells + deep manual cleansing + suction of pores + BLOOMEA Radiance + face mask application)75.00 €

 

CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
MEZOTERAPIA Dermapen /60 min/
Aplikácia nezosieťovanej kyseliny hyalurónovej a vitamínov 2,5 ml (tvár, krk alebo dekolt)
- odlíčenie, enzýmový peeling, MEZOTERAPIA, maska, LED svetelná terapia.

MESOTHERAPY Dermapen /60 mins/
The application of  cross-linking hyaluronic acid and vitamins in volume of 2,5 ml (face, neck or neckline)
- make-up removal, enzyme peeling, MESOTHERAPY, face mask, LED light therapy.

65.00 €
MEZOTERAPIA očné okolie /30 min/
Aplikácia nezosieťovanej kyseliny hyalurónovej a vitamínov 1 ml okolie očí
- odlíčenie, enzýmový peeling, MEZOTERAPIA, maska, LED svetelná terapia /

MESOTHERAPY eye area /30 mins/
The application of cross-linking hyaluronic acid and vitamins in volume of 1 ml (eye area), make up removal, enzyme peeling, MESOTHERAPY, face mask, LED light therapy.

40.00 €
MEZOTERAPIA lokálne vrásky 
Doplatok k ošetreniam 1ml /

MESOTHERAPY local wrinkles
Extra payment to treatments in volume of 1 ml

20.00 €
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment

Kozmetická masáž
tvár+krk+dekolt
/45min/

Cosmetics massage
face+neck+décolleté
 /45min/

Akcia/Sale
25.00 €

Odstraňovanie nezhubných kožných útvarov

(Removal of benign skin formations)

Názov / čas / popis ošetrenia  Name / time / descripton  Cena /
Price 
Stopkaté fibrómy, hemangiómy do 3 mm, mílie / 1 útvar /  Padunculated fibromas, hemangioma up to 3 mm, milias /1 formation/20.00 €
Stopkaté fibrómy, hemangiómy do 3 mm, mílie / do 5 útvarov /   Padunculated fibromas, hemangioma up to 3 mm, milias /up to 5 formations/40.00 €
Stopkaté fibrómy, hemangiómy do 3 mm, mílie / do 30 minút odstraňovania / Padunculated fibromas, hemangioma up to 3 mm, milias /up to 30 mins of removal time/60.00 €
   
   
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
1 útvar1 piece20.00 €
 Viac ako 2 útvary
- za každý útvar
More than 2 pieces
- for each piece
10.00 €
1 cryo náplň1 cryo filling50.00 €

Telové ošetrenia

(Body treatments)

Služba ServiceCena
Price
Váženie na váhe InBody 120 s analýzouWeighing on the InBody 120 scale with analysis20.00 €
Ďalšie (opakované váženie)Next (re-weighing)15.00 €

V prípade, ak sa rozhodnete zakúpiť si akýkoľvek balík 5 telových ošetrení, máte váženie na váhe InBody 120 v cene.

Ošetrenie / čas / 1 sedenie / treatmentZvýhodnený balík / Discounted package
Maderoterapia  ( 1 hodina )
Maderotherapy (1 hour)
40.00 €350.00 €
(10 sedení/treat.)

Maderoterapia brazílska  / nadstavba od Maderoterapie klasik  ( 40 minút )
Brasilien maderotherapy /extra treatment to Maderotherapy clasic (40 mins)

45.00 €200.00 €
(5 sedení/treat.)

Maderoterapia tváre  ( 30 minút )
Face maderotherapy (30 mins)

25.00 €60.00 €
Vacuslim 4840.00 €350.00 €
(10 sedení/treat.)
CENNÍK / PRICELIST počet sedení / number of treatments  

Cena / Price 

Redustim úvodné ošetrenie (1h)
/Váženie inBody + konzultácia výsledkov a nastavenie programu + redustim 30 min/
 1 ošetrenie Akcia 50.00 €

Ďalšie ošetrenia (45min) - pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame 10 až 12 ošetrení
( balík 6 ošetrení )

 6 ošetrení Akcia 240.00 €

Ďalšie ošetrenia (45 min) - pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame 10 až 12 ošetrení
( balík 12 ošetrení )

 12 ošetrení Akcia 420.00 €
    
   

 

Permanentný make-up

(Permanent make-up)

Ošetrenie / čas /  Treatment / time / Cena / Price/
PMU  Púdrové obočia / 120 min. / PMU powdered eyebrows /120 mins/ 180.00 €
PMU Akvarelové pery /120 min./ PMU watercolour lips /120 mins/ 180.00 €
Horné očné linky: - Medziriasova linka / 60min. /

Upper eyeliner: - Interlash line /60 mins/

140.00 €
Horné očné linky: - Klasická linka / 120min. /

Upper eyeliner: -Classic line /120 mins/

180.00 €
Horné očné linky: - Tieňovaná linka / 120 min. /

Upper eyeliner: - Shaded line /120 mins/

180.00 €
Korekcia po 30  - 60 dňoch / 60 min. / Correction after 30-60 days /60 mins/ 80.00 €

Lashlift - 60min. - 35€

Image skincare ( chemický peeling )

(Image skincare)

Ošetrenie / čas /  Treatment / time / Cena / Price/
I PEEL ORMEDIC LIFT™ /30 min/ I PEEL ORMEDIC LIFT™ /30 min/ 50.00 €
I PEEL SIGNATURE FACE LIFT® /30 min/ I PEEL SIGNATURE FACE LIFT® /30 min/ 60.00 €
I PEEL  LIGHTENING LIFT® /30 min/

I PEEL  LIGHTENING LIFT® /30 min/

50.00 €
iMask /30 min/

iMask /30 min/

40.00 €