Site Logotype

Cenník

Prosím nájdite si službu, o ktorú máte záujem
a kliknite pre zobrazenie cenníka. 

Laserové služby

(Laser treatment services)

AKCIA na kombinácie lokalít ACTIONS For site combinations Cena za 1 ošetrenie / Price for 1 treatment
horná pera + brada upper lip + chin 35.00 €
bikiny normál + podpazušie bikini normal + armpits 55.00 €
bikiny zúžené + podpazušie bikini taper + armpits 60.00 €
bikiny zúžené + intim bikini taper + intim area 70.00 €
Brazil komplet (bikiny zúžené + intim + análna oblasť) full brazilian 80.00 €
Brazil komplet (bikiny zúžené + intim + análna oblasť) + podpazušie full brazilian + armpits 90.00 €
celé nohy whole legs 190.00 €
chrbát + ramená + šija back + shoulders + neck 200.00 €
CENNÍK ŽENY - lokalita INTRODUCTORY PRICE LIST WOMEN - location Cena za 1 ošetrenie Price for 1 treatment
horná pera upper lip 20.00 €
brada chin 20.00 €
podbradok jowl 20.00 €
podbradok + časť krku jowl + neck 25.00 €
podpazušie armpits 20.00 €
predkolenia lower legs 90.00 €
celá tvár whole face 50.00 €
celá tvár + krk whole face + neck 60.00 €
krk neck 25.00 €
líca cheeks 25.00 €
bokombrady sideburns 20.00 €
bradavky areola 20.00 €
krížová oblasť lower back area 30.00 €
bikiny normál bikini normal 45.00 €
bikiny zúžené bikini taper 50.00 €
intim intimate area 25.00 €
anál anus part 25.00 €
sedacia časť buttocks 50.00 €
predlaktia forearms 60.00 €
celé horné končatiny upper limbs 70.00 €
stehná thighs 120.00 €
vnútorné a zadné stehná inner and back of thighs 70.00 €
vnútorne alebo zadné stehná inner or back of thighs 50.00 €
celé nohy whole legs 190.00 €
brucho (hrudník do 500 pulzov) abdomen (chest to 500 Impulses) 50.00 €
linea alba (línia pod pupkom) linea alba 20.00 €
 CENNÍK MUŽI - lokalita INTRODUCTORY PRICE LIST MEN - localities Cena za 1 ošetrenie Price for 1 treatment
podpazušie armpits 20.00 €
ušnice ears 20.00 €
nosné dierky nostrils 20.00 €
hrudník chest 80.00 €
brucho abdomen 80.00 €
ramená shoulders 60.00 €
krk / šija neck 30.00 €
celý chrbát back 150.00 €
predlaktia forearms 70.00 €
celé horné končatiny upper limbs 80.00 €
celé nohy whole legs 220.00 €
bikiny zúžené bikini taper 60.00 €
zadná sedacia časť buttocks 60.00 €

PRINÁŠAME VÁM JEDINEČNÝ PERSONALIZOVANÝ SYSTÉM VERNOSTNÝCH ZLIAV, ZOHĽADŇUJÚCI INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP KU KAŽDÉMU KLIENTOVI.

Vážime si Vašu vernosť, ktorú nám dlhoročne zachovávate, a chceme ju odmeniť. Kedy je možné uplatniť vernostný cenník laserovej epilácie?
 • Ak je u klienta potrebných viac ako 7 ošetrení rovnakej lokality (vačšinou oblasti na tvári, kde je potrebná pravidelná starostlivosť, hoci v postupne predlžujúcich sa intervaloch).
 • Pri bodových zvyškových nálezoch – tzv. údržbových ošetreniach – neošetruje sa celá plocha, ale iba ojedinele vyrastajúce chlpy.
Vernostná cena je nevymáhateľná, dohodne sa vopred pred ošetrením. Klientom z iných centier vernostnú cenu poskytujeme len po individuálnom posúdení a len pri zvyškových nálezoch.
VERNOSTNÝ CENNÍK lokalita LOYALTY PRICE LIST localities Cena za 1 ošetrenie Price for 1 treatment
horná pera + brada upper lip + chin € 25,00
horná pera upper lip € 15,00
brada chin € 15,00
podbradok jowl € 15,00
podbradok + časť krku jowl + neck € 20,00
krk neck € 20,00
líca cheeks € 20,00
bokombady sideburns € 15,00
celá tvár whole face € 35,00
celá tvár + krk whole face + neck € 40,00
podpazušie armpits € 15,00
bradavky areola € 15,00
brucho ( hrudník do 500 pulzov ) abdomen ( chest to 500 Impulses ) € 40,00
linea alba ( línia pod pupkom ) linea alba € 15,00
bikiny normál bikiny normal € 25,00
bikiny zúžené bikiny taper € 35,00
intim intimate area € 20,00
anál anus part € 20,00
krížová oblasť lower back area € 25,00
sedacia časť buttocks € 35,00
predlaktia forearms € 45,00
celé horné končatiny upper limbs € 55,00
predkolenia lower legs € 60,00
stehná thighs € 80,00
vnútorne a zadné stehná inner and back of thighs € 55,00
vnútorne alebo zadné stehná inner or back thighs € 40,00
celé nohy whole legs € 120,00
intim + anál intimate area + anus part € 30,00
intim + anál + podpazušie intimate area + anus part + armpits € 40,00
bikiny normál + podpazušie bikini normal + armpits € 40,00
bikiny zúžené + podpazušie bikini taper + armpits € 45,00
bikiny zúžené + intim bikini taper + intim area € 50,00
Brazil komplet (bikiny + intim + anál) full brazilian (bikini + intimate area + anus part) € 60,00
Brazil komplet (bikiny + intim + anál + podpazušie) full brazilian (bikini + intimate area + anus part + armpits) € 65,00
celý chrbát + krk + ramená back + shoulders + neck € 200,00

Ošetrenia podľa zbytkových nálezov

Treatment according to the regrow hairs 

Cena / Price

Do 50 pulzov 

Up to 50 pulses

15.00 €

50-100 pulzov 

50-100 pulses

20.00 €

100-300 pulzov 

100-300 pulses

40.00 €

300-500 pulzov 

300-500 pulses

60.00 €

Každých dalších začatých 200 pulzov nad 500 pulzov 

Over 500 pulses - for every additional 200 pulses 

+ 10.00 €

Lokalita/ veľkost tetovania

Localities / size of Tattoo  

Cena / Price

Obočie 

Eybrows

Akcia 69.00€

do veľkosti 4x4cm

to size 4x4cm

čierna - 40€

iná farba - 50€

viac farieb - 60€

do veľkosti 6x6cm 

to size 6x6cm

čierna - 60€

iná farba - 75€

viac farieb - 90€

do veľkosti 8x8cm

to size 8x8cm

čierna - 80€

iná farba - 100€

viac farieb - 120€

do veľkosti 10x10cm

to size 10x10cm

čierna - 100€

iná farba - 130€

viac farieb - 160€

väčšie tetovania po individuálnej (telefonickej/mailovej) konzultácii

bigger Tattoo after individual (Telephone/email) consultation

 

* Cenník na základe ktorého môže klient orientačne vychádzať. Tetovania klientov sú individuálne a taktiež pristupujeme aj k cene odstraňovania. Cenu prispôsobujeme veľkosti, ale zároveň aj tomu, či ide len o linky tetovania, alebo sa jedná o celú vyfarbovanú plochu. Preto ak Vás zaujíma presnejšia cena odstraňovania, je ideálne sa telefonicky (+421911 588 098), alebo emailom (robo.somedea@gmail.com) informovať.

** odstraňujeme všetky farby, vrátane zelenej, modrej, tyrkisovej a fialovej/purpurovej ! 

CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
Ošetrenie celá tvárTreatment whole face60.00 €
Ošetrenie chrbty rúkTreatment hands30.00 €
Ošetrenie pigmentového fľaku do 50 pulzov Pigment spot treatment up to 50 pulses 25.00 €

Kozmetické ošetrenia

(Cosmetic treatment services)

Názov / čas / popis ošetrenia  Name / time / descripton  Cena /
Price 

BASIC /60min/

 • Čistenie a exfoliácia
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manuálne čistenie 
 • Vortex  extrakcia
 • Vortex hydratácia, maska
 • LED terapia

BASIC /60min/ 

 • Cleansing and exfoliation
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manual cleansing
 • Vortex extraction
 • Vortex hydratation, face mask
 • LED therapy
65.00 €

ANTIAKNÉ /60-75 min/

 • Lymfodrenáž
 • Čistenie a exfoliácia
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manuálne čistenie do 15 min
 • Vortex extrakcia
 • Aplikácia séra (doplatok)
 • Vortex hydratácia
 • maska
 • LED terapia

ANTIACNE /60-75 min/

 • Face lymphatic drainage
 • Cleansing and exfoliation
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manual cleansing up to 15 mins
 • Vortex extraction
 • Serum aplication (surcharge)
 • Vortex Hydratation
 • face mask
 • LED therapy
75.00 €

COMFORT /75 min/

 • Čistenie a exfoliácia
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manuálne čistenie do 15 min
 • Vortex extrakcia
 • Booster Omorowicza
 • Vortex hydratácia
 • Maska
 • LED terapia

COMFORT /75 min/

 • Cleansing and exfoliation
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manual cleansing up to 15 mins
 • Vortex extraction
 • Booster Omorowicza
 • Vortex Hydratation
 • Face mask
 • LED therapy
80.00 €

PLATINUM /90 min / 

 • Lymfodrenáž
 • Čistenie a exfoliácia
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manuálne čistenie do 15 min
 • Vortex extrakcia
 • Booster J.LO
 • Vortex hydratácia
 • Maska
 • LED terapia
 • Záverečná masáž 5 min

PLATINUM /90min/

 • Face lymphatic drainage
 • Cealnsing and exfoliation
 • Vortex peeling
 • Glysal
 • Manual cleansing up to 15 mins
 • Vortex extraction
 • Booster J.LO
 • Vortex Hydratation
 • face mask
 • LED therapy
 • Final massage 5 min
100.00 €

DOPLATKY K OŠETRENIAM / SURCHARGES FOR TREATMENTS

Názov / čas / popis ošetrenia  Name / time / descripton  Cena /
Price 
Manuálne čistenie PLUS /15 min/    Manual cleansing PLUS /15min/15.00 €
Aplikácia sér- peptidou, C sérum, IlumaSerum aplication- peptides, C serum, Iluma10.00 €
Booster Omorowicza Booster Omorowicza 20.00 €
Booster J.LOBooster J.LO30.00 €

DOPLATKY K OŠETRENIAM - LOKALITY / SURCHARGES FOR TREATMENTS

Názov / čas / popis ošetrenia  Name / time / descripton  Cena /
Price 

Ošetrenie krku

/+15min/

Neck treatment

/+15min/

+25% z ceny ošetrenia

Ošetrenie chrbtov rúk

/+15min/

Hand treatment

/+15min/

+25% z ceny ošetrenia

Ošetrenie dekoltu

/+30min/

Decolt treatment

/+30min/

+50% z ceny ošetrenia

Ošetrenie krk + dekolt

/+45min/

Neck + Decolt treatment

/+45min/

+75%  z ceny ošetrenia
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
CLEARSKIN
/60 min/

* Čistenie a exfoliácia
* Vortex peeling
* manuálne čistenie do 15 min
* Vortex extrakcia
* Bloomea- TECHNOLÓGIÍ M.M.L
•makroexfoliácie
•mikrovibrácie
•luminoterapia
* Ampula podľa typu pleti + mikrovibračná masáž BLOOMEA
* maska, LED terapia

CLEARSKIN
/60 min/

* Cleansing and exfoliation
* Vortex peeling
* manual cleaning within 15 min
* Vortex extraction
* Bloomea- TECHNOLOGIES M.M.L
• macroexfoliation
•microvibrations
•luminotherapy
* Ampoule according to skin type + BLOOMEA microvibration massage
* mask, LED therapy

80.00 €
 CLEARSKIN HYDRABOOST
/75 min/

* Čistenie a exfoliácia
* Vortex peeling
* manuálne čistenie do 15 min
* Vortex extrakcia
* Bloomea- TECHNOLÓGIÍ M.M.L
•makroexfoliácie
•mikrovibrácie
•luminoterapia
* Ampula podľa typu pleti + mikrovibračná masáž BLOOMEA
* Vortex hydratácia
* maska, LED terapia

CLEARSKIN HYDRABOOST
/75 min/

* Cleansing and exfoliation
* Vortex peeling
* manual cleaning within 15 min
* Vortex extraction
* Bloomea- TECHNOLOGIES M.M.L
• macroexfoliation
•microvibrations
•luminotherapy
* Ampoule according to skin type + BLOOMEA microvibration massage
* Vortex hydration
* mask, LED therapy

90.00 €
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
ANTIAGE MAX
/90 min/

* čistenie a exfoliácia
* Vortex peeling
* Glysal
* manuálne čistenie do 15 minut
* Vortex extrakcia
* MEZOTERAPIA - aplikácia peptidov
* Vortex hydratácia, maska, LED terapia

ANTI-AGE MAX
/90 min/* cleaning and exfoliation
* Vortex peeling
* Glysal
* manual cleaning within 15 minutes
* Vortex extraction
* MESOTHERAPY - application of peptides
* Vortex hydration, mask, LED therapy
100.00 €
 ANTIAGE ULTRA
/90 min/

* čistenie a exfoliácia
* Vortex peeling
* Glysal
* manuálne čistenie do 15 minut
* Vortex extrakcia
* MEZOTERAPIA - aplikácia peptidov + 2 ml nezosieťovaná RRS kyseliny hyalurónovej
* Vortex hydratácia, maska, LED terapia

ANTI-AGE ULTRA
/90 min/
* cleaning and exfoliation
* Vortex peeling
* Glysal
* manual cleaning within 15 minutes
* Vortex extraction
* MESOTHERAPY - application of peptides + 2 ml non-cross-linked hyaluronic acid RRS
* Vortex hydration, mask, LED therapy
120.00 €
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie / Price for 1 treatment
Ošetrenie tváre / krku / dekoltu – 1 lokalita (jazvy po akné , vrásky , nerovnosti pleti , pigmentácié , rozšírené póry) Treatment of face / neck /neckline – 1 locality (acne scarfs, wrinkles, inequality of skin, pigmentations, enlarged pores 70.00 €
Ošetrenie strií na tele – 1 lokalita = veľkosť dvoch dlaní Treatment of body streches – 1 locality = size of 2 palms 70.00 €
Ošetrenie jazvy – podľa veľkosti Treatment of scarfs – depends on size od 30.00 €
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
MEZOTERAPIA Dermapen /60 min/
Aplikácia nezosieťovanej kyseliny hyalurónovej a vitamínov 2,5 ml (tvár, krk alebo dekolt)
- odlíčenie, enzýmový peeling, MEZOTERAPIA, maska, LED svetelná terapia.
MESOTHERAPY Dermapen /60 mins/
The application of  cross-linking hyaluronic acid and vitamins in volume of 2,5 ml (face, neck or neckline)
- make-up removal, enzyme peeling, MESOTHERAPY, face mask, LED light therapy.
65.00 €

MEZOTERAPIA  O2 LIFT Dermapen
/75 min/

* IMAGE O2 LIFT starter treatment 
* Aplikácia nezosieťovanej kyseliny hyalurónovej, peptidov a vitamínov 2 ml - Dermapenom
* maska
* LED svetelná terapia

MESOTHERAPY O2 LIFT Dermapen
/75 min/

* IMAGE O2 LIFT starter treatment
* Application of non-cross-linked hyaluronic acid, peptides and vitamins 2 ml - Dermapen
* mask
* LED light therapy

100.00 €
MEZOTERAPIA očné okolie /30 min/
Aplikácia nezosieťovanej kyseliny hyalurónovej a vitamínov 1 ml okolie očí
- odlíčenie, enzýmový peeling, MEZOTERAPIA, maska, LED svetelná terapia /
MESOTHERAPY eye area /30 mins/
The application of cross-linking hyaluronic acid and vitamins in volume of 1 ml (eye area), make up removal, enzyme peeling, MESOTHERAPY, face mask, LED light therapy.
40.00 €
MEZOTERAPIA lokálne vrásky 
Doplatok k ošetreniam 1ml /
MESOTHERAPY local wrinkles
Extra payment to treatments in volume of 1 ml
20.00 €
VLASOVÁ MEZOTERAPIA Aplikácia nezosieťovanej kyseliny hyalurónovej, aminokyselín, antioxidantov a vitamínov 5ml.HAIR MESOTHERAPY
The application of cross-linking hyaluronic acid, amino acids, antioxidants and vitamins in volume of 5 ml.

65.00 €

/

balík 4.ošetrení =200€

 

CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
Kozmetická masáž
tvár+krk+dekolt
/30min/
Cosmetics massage
face+neck+décolleté
 /30min/
Akcia/Sale
20.00 €
Kozmetická masáž
tvár+krk+dekolt
/45min/
Cosmetics massage
face+neck+décolleté
 /45min/
Akcia/Sale
30.00 €

Odstraňovanie nezhubných kožných útvarov

(Removal of benign skin formations)

Názov / čas / popis ošetrenia   Name / time / descripton   Cena / Price 
Stopkaté fibrómy, hemangiómy do 3 mm, mílie / 1 útvar / Padunculated fibromas, hemangioma up to 3 mm, milias /1 formation/ 20.00 €
Stopkaté fibrómy, hemangiómy do 3 mm, mílie / do 5 útvarov / Padunculated fibromas, hemangioma up to 3 mm, milias /up to 5 formations/ 40.00 €
Stopkaté fibrómy, hemangiómy do 3 mm, mílie / do 30 minút odstraňovania / Padunculated fibromas, hemangioma up to 3 mm, milias /up to 30 mins of removal time/ 60.00 €
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
/ Price for 1 treatment
1 útvar1 piece20.00 €
 Viac ako 2 útvary
- za každý útvar
More than 2 pieces
- for each piece
10.00 €
1 cryo náplň1 cryo filling50.00 €

Telové ošetrenia

(Body treatments)

Služba ServiceCena
Price
Váženie na váhe InBody 120 s analýzouWeighing on the InBody 120 scale with analysis20.00 €
Ďalšie (opakované váženie)Next (re-weighing)15.00 €

V prípade, ak sa rozhodnete zakúpiť si akýkoľvek balík 5 telových ošetrení, máte váženie na váhe InBody 120 v cene.


Ošetrenie / čas / 1 sedenie / treatmentZvýhodnený balík / Discounted package
Vyskúšaj Maderoterapiu - Kupón ( 50 min )
Maderotherapy ( 50min)
30.00 €300.00 €
(10 sedení/treat.)

Maderoterapia ďalšie ošetrenia  ( 50 minút )
Maderotherapy next treatment (50 mins)

35.00 €300.00 €
(10 sedení/treat.)
   
   
CENNÍK / PRICELIST počet sedení / number of treatments  Cena / Price 
Redustim úvodné ošetrenie (1h)
/Váženie inBody + konzultácia výsledkov a nastavenie programu + redustim 30 min/
 1 ošetrenie Akcia 45.00 €
Ďalšie ošetrenia (45min) - pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame 10 až 12 ošetrení
( balík 6 ošetrení )

 6 ošetrení

(Platnosť balíka 3 mesiace )

 Akcia 180.00 €
Ďalšie ošetrenia (45 min) - pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame 10 až 12 ošetrení
( balík 12 ošetrení )

 12 ošetrení

(Platnosť balíka 3 mesiace )

 Akcia 330.00 €

Permanentný make-up \ Manikúra

(  Permanent make-up \ Manikura)

Ošetrenie / čas / Treatment / time /Cena / Price/
Microblading
/2h 45 min./
Korekcia do 2mesiacov + 60€
Microblading
/2h 45 mins/
Correction within 2months + 60€

200 €

+ 60 €

Púdrové obočie
/2h 45 min./
Korekcia do 2mesiacov + 60€
Powder Brows
/2h 45 mins/
Correction within 2months + 60€

200 €

+ 60 €

Hairstroke
/3h./
Korekcia do 2mesiacov + 60€

Hairstroke
/3h/
Correction within 2months + 60€

200 €

+ 60 €

Tetovanie pier
/3h./
Korekcia do 2mesiacov + 60€

Lip tattoo
/3h/
Correction within 2months + 60€

240 €

+ 60 €

Tieňované horné linky
/2h 45 min./
Korekcia do 2mesiacov + 60€
Shaded upper lines
/2h 45 mins/
Correction within 2months + 60€

200 €

+ 60 €

Medziriasové horné linky
/2h 30 min./
Korekcia do 2mesiacov + 60€
Upper interlash lines
/2h 30 min./
Correction within 2months + 60€

170 €

+ 60 €

Ošetrenie / čas / Treatment / time /Cena / Price/
Hĺbková manikúra 
/1h 15 min./

Manikura
/1h 15 mins/

35 €

Gellak - AKCIA
/1h 30 min./

Gellak - ACTION
/1h 30 mins/

35 €

Gelové nechty - nové
/2h 30min./

Gel nails - new
/2h 30min./

55 €

Gelové nechty - doplnenie - AKCIA
/2h./

Gel nails - addition - ACTION
/2h/

45 €

Zábal + Masáž
/45 min./
Wrap + massage
/45 mins/

25 €

  

 

Image skincare ( chemický peeling )

(Image skincare)

Ošetrenie / čas /  Treatment / time / Cena / Price/
I PEEL ORMEDIC LIFT™ /30 min/ I PEEL ORMEDIC LIFT™ /30 min/ 50.00 €
I PEEL SIGNATURE FACE LIFT® /30 min/ I PEEL SIGNATURE FACE LIFT® /30 min/ 60.00 €
I PEEL  LIGHTENING LIFT® /30 min/

I PEEL  LIGHTENING LIFT® /30 min/

50.00 €
iMask /30 min/

iMask /30 min/

40.00 €